Regulament

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„NEI Divizia de Securitate premiaza doamnele in luna martie”

desfasurata pe conturile oficiale NEI Divizia de Securitate Facebook, Instagram si Tiktok

 

Data Concursului: 01.03.2024 – 14a.03.2024

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL

Organizatorul Concursului cu premii „NEI Divizia de Securitate premiaza doamnele in luna martie” (denumit in continuare „Concursul”), desfasurat prin intermediul conturilor de Facebook, Instagram si TikTok NEI Divizia de Securitate  este NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, strada Ghiozdanului nr.6A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6934/20213, Cod Unic de Inregistrare RO31718222.

Participantii la acest Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament”).

Regulamentul va fi disponibil oricarei persoane in mod gratuit la adresa web https://www.neisecuritate.ro/concursmartie2024  pe toata perioada Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oricand pe perioada derularii Concursului, urmand ca acesta sa intre in vigoare numai dupa ce modificarea respectiva este disponibila la adresa https://www.neisecuritate.ro/concursmartie2024.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja castigate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate la adresa website-ului https://www.neisecuritate.ro/concursmartie2024.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara in mediul on-line, prin intermediul conturilor oficiale de Facebook, Instagram si TikTok NEI Dizivia de Securitate, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Participarea la concurs este gratuita.

Contul de Facebook NEI Divizia de Securitate poate fi accesat la adresa:

https://www.facebook.com/neidiviziadesecuritate?sfnsn=wa

Contul de Instagram NEI Divizia de Securitate poate fi accesat la adresa:

https://www.instagram.com/neisecuritate?igsh=cjhldmpsY21wcDNh

Contul de TikTok NEI Divizia de Securitate poate fi accesat la adresa:

https://www.tiktok.com/@neisecuritate?_t=8kGBaiV5XO4&_r=1

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in  perioada 01 martie 2024, ora 12.00 si 10 martie 2024, ora 23.59,  (denumita in cele ce urmeaza “Perioada Concursului”). Orele mentionate reprezinta orele aferente fusului orar din Romania.

Anuntarea castigatorilor se va face pe data de 12.03.2024, orele 17, pe pagina conturile oficiale NEI Divizia de Securitate de Facebook, Instagram si TikTok.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

La Concurs pot participa toate persoanele fizice de peste 18 ani interesate, care  indeplinesc conditiile de mai jos („Participantii”).

In cadrul acestui concurs premiile sunt castigate exclusiv conform prevederilor prezentului regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Castigatorii vor fi desemnati prin extragere la sorti.

Pentru a se inscrie la Concurs, toti Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti cel mai tarziu in ziua desfasurarii Concursului;
 2. Sa indeplineasca urmatoarele conditii aferente contului de Facebook, Instagram si respectiv TikTok al participantului la Concurs:
  • Participantul sa fie titularul contului;
  • contul sa fie generat (deschis) anterior datei de 01.02.2024;
 1. Sa fie sau sa devina fan al contului de Facebook, Instagram si/sau TikTok NEI Divizia de Securitate, aspect exprimat prin subscrierea la pagina prin „like” sau „follow”, inainte de inceperea sau in timpul Concursului;
 2. Sa acorde “like” postarii care anunta oficial Concursul pe contul sau conturile social media NEI Divizia de Securitate unde se realizeaza inscrierea in Concurs;
 3. Sa mentioneze prin functia “tag” (@) inserat ca si comentariu la postarea NEI Divizia de Securitate care anunta Concursul o singura persoana de sex feminin, avand domiciliul pe teritoriul Romaniei, pentru care Participantul doreste sa castige premiul (aceasta persoana putand fi Participantul sau o persoana distincta);
 4. Sa urmeze toti pasii mai sus prevazuti pentru fiecare cont oficial social media NEI Divizia de Securitate cu care Participantul doreste sa se inscrie in Concurs. Fiecare canal oficial social media al NEI Divizia de Securitate poate reprezenta o inscriere in Concurs. Un participant poate inregistra intre 1 si 3 inscrieri la Concurs, in functie de numarul de canale social media (dintre Facebook, Instagram si TikTok) pe care va realiza inscrierea sau inscrierile.
 5. Sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs.

La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii, parintii sau copiii angajatilor Organizatorului, angajatii companiilor afiliate, copiii si parintii acestora. Interdictia de participare se extinde si la sotul/sotia si rudele de gradul I ale acestora (parintii sotului/sotiei, copiii sotului/sotiei). Prin inscrierea in Concurs,  participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda.

Pentru a participa la Concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile prevazute la punctele 1 – 7 de mai sus. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati din Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii Concursului, la validarea datelor contului de Facebook, Instagram si/sau respectiv TikTok si a celor inscrise de catre participanti pentru participarea la Concurs .

Validarea inscrierii la concurs presupune ca Organizatorul va verifica si confirma indeplinirea tuturor conditiilor si actiunilor prevazute de prezentul Regulament. In situatia in care nu sunt indeplinite toate conditiile din Sectiunea 4, pct. 1-7, Organizatorul nu va considera respectiva inscriere valabila, iar Participantul este descalificat/eliminat din concurs si nu va fi avut in vedere la desemnarea premiului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat castigator, in conditiile in care acesta este suspectat de fraudarea Concursului sau in cazul in care s-a inscris pe baza unui cont creat de pe o adresa temporara, care expira automat dupa o perioada determinata de timp, detine un cont generat ulterior datei de 01.02.2024 sau utilizeaza un cont care nu ii apartine.

Platformele Facebook, Instagram si TikTok nu au niciun fel de raspundere sau implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va presupune din partea Participantului realizarea actiunilor prevazute in Sectiunea 4 din prezentul Regulament, iar numararea si verificarea inscrierilor se va realiza de catre Organizator incepand cu data de 11.03.2024.

Concret, etapele concursului sunt urmatoarele:

 1. Inscrierea Participantilor prin actiunile mentionate la Sectiunea 4, punctele 2, 3, 4, 5 si 6.
 2. Validarea Participantilor de catre Organizator se va realiza intre 11.03.2024, ora 00.00 si 12.03.2024, ora 15.00.
 3. Desemnarea castigatorilor prin mecanismul de la Sectiunea 7 de mai jos;
 4. Validarea finala si contactarea directa a castigatorilor pentru identificare:
  Transmiterea de mesaje private catre castigatorii extragerii: 12.03.2024, in intervalul orar 10:00 – 20.00; raspunsul acestora va trebui transmis obligatoriu Organizatorului in termen de maxim 48 ore de la primirea mesajului privat, respectiv pana la data de 14.03.2024, cel tarziu la orele 20.00;
  In cazul in care un castigator nu transmite informatiile cu caracter personal in intervalul mentionat, va pierde dreptul de a revendica premiul.
 5. Participantul care primeste mesajul privat va transmite in termen de 48 ore urmatoarele date cu caracter personal pentru identificare: numele si prenumele, varsta, localitatea, numarul de telefon si adresa e-mail, confirmarea ca serviciul sau produsul castigat se va utiliza pe teritoriul Romaniei. Publicarea finala a castigatorilor validati se va face de catre Organizator la data de: 15.03.2024, ora 12:00, pe conturile NEI Divizia de Securitate de Facebook, Instagram si TikTok independent de platforma sau platformele pe care castigatorii s-au inscris in Concurs.
 6. Acordarea sau ridicarea premiilor se va realiza in intervalul intervalul 18 – 30 martie 2024, intre orele 10:00 – 17:00, in coordonatele agreate de comun acord intre castigatori si reprezentantii NEI Divizia de Securitate.
 7. In masura in care unul sau mai multi castigatori nu se vor prezenta pentru ridicarea premiilor conform conditiilor de mai sus, acestea se vor anula.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:

Castigatorilor Concursului le vor fi acordate un total de 3 premii, cate unul pentru fiecare castigator in parte, dupa cum urmeaza:

 • Premiul 1: un sistem de alarma Ajax, in valoare de 2442 lei plus TVA;
 • Premiul 2: un sistem de monitorizare video, in valoare de 1000 lei plus TVA;
 • Premiul 3: instalarea unui buton de panica si serviciul de monitorizare pentru o perioada de 2 luni, cu valabilitate de pana cel tarziu la data de 31.07.2024, in valoare de 930 lei plus TVA.

In cadrul acestui Concurs nu se acorda contravaloarea in bani sau schimbarea premiilor cu alte bunuri si/sau servicii.

In situatia in care castigatorul refuza sa accepte premiul sau nu comunica datele cu caracter personal, acesta se va descalifica automat din Concurs.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR.

Desemnarea castigatorilor premiilor se va realiza de catre o persoana/comisie a Organizatorului, in baza unei extrageri inregistrate, realizate pe platforma random.org (sau a unei alte platforme similare alese de Organizator), in conditiile prezentului Regulament.

Se vor extrage 3 (trei) participanti, cate unul pentru fiecare premiu in parte. In cazul in care acelasi participant va fi extras de 2 sau 3 ori pentru acordarea de premii, acestuia ii va fi alocat primul premiu pentru care a fost extras, urmand a se efectua o noua extragere pentru un alt Castigator. Pentru a fi validat drept Castigator, fiecare participant la Concurs trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile descrise in Sectiunea 4 si sa accepte implicit aplicarea Regulamentului Concursului.

Castigatorii vor fi anuntati initial prin mesaj privat la care va trebui sa raspunda obligatoriu in termen de maximum 48 ore de la primirea mesajului (pana la 14.03.2024, cel tarziu orele 20.00), tot prin mesaj privat, comunicand datele mentionate la sectiunea 5, punctul 5.

In cazul in care castigatorul nu va raspunde la mesajul Organizatorului in termen sau mesajul sau nu va cuprinde datele de identificare si comunicare solicitate sau acestea nu coincid cu datele participantului la concurs sau contul Facebook, Instagram sau TikTok ori Participantul nu indeplineste conditiile de participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acordarea premiului respectiv, premiul urmand a ramane in posesia organizatorului.

Data anuntarii celor 3 castigatori validati este data de: 15.03.2024, ora 12:00, pe conturile de Facebook, Instagram si TikTok ale NEI Divizia de Securitate, prin  postarea unui anunt special dedicat acestui subiect al Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta castigatorii cu un decalaj de 24 de ore.

 

Participantii castigatori (conturile cu denumirea data pe Facebook, Instagram si/sau TikTok) vor fi publicati de Organizator prin optiunea tag a numelui contului cu care persoana respectiva s-a inscris pe contul de Facebook, Instagram si/sau TikTok apartinand NEI Divizia de Securitate. Aceasta conditie de anuntare a castigatorului pe conturile NEI Divizia de Securitate este o conditie suplimentara a prezentului Regulament si este acceptata de participati in mod expres prin inscrierea in Concurs.

Verificari si sanctiuni: din dorinta de a nu prejudicia niciun participant care doreste sa intre in Concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Concurs, Organizatorul poate sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le restrictioneze participarea la Concurs.

 

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIULUI

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii trebuie sa ajunga prin mijloace proprii la sediul NEI DIVIZIA DE SECURITATE  SRL (NEI Divizia de Securitate) – adresa: Bucuresti, strada Ghiozdanului nr.6A, Sector 1, strict in zilele de luni pana vineri, din intervalul 18 – 30 martie 2024, intre orele 10:00 – 17:00,  sa detina parolele de acces ale contului Facebook, Instagram sau TikTok cu care au fost desemnati castigatori pentru verificarea de catre Organizator a identitatii Castigatorului (sectiunea „despre”) si documentul de identificare al persoanei fizice (CI, permis, pasaport, etc) titular al contului Facebook, Instagram sau TikTok in cauza.

Pentru alte detalii de intrare in posesie a premiului, castigatorul poate contacta Organizatorul la urmatorul numar de telefon: 0213100098, in intervalul orar 10:00 – 17:00.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs sau daca participantul este impiedicat de motive personale sa respecte Regulamentul concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs pe perioada de desfasurare a Concursului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook, Instagram si TikTok pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi considerata invalida. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook, Instagram sau TikTok participant in Concurs; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact prin mesaj privat si prezinta la ridicarea premiului un document de identitate valabil care contine datele respective.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alta obligatie de natura fiscala in legatura cu fiecare premiu castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 11.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participantii inteleg ca inscrierea in concurs presupune prelucrarea de date cu caracter personal de catre Organizator, exclusiv in scopul desfasurarii Concursului, acordarii premiului si indeplinirii obligatiilor prevazute de lege in sarcina Organizatorului.

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si cu prevederile Legii nr. 190/2018.

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant peste 18 ani intelege si accepta ca Organizatorul va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (numele si prenumele, cod numeric personal), date de contact (adresa domiciliului, adresa e-mail, numarul de telefon), datele contului Facebook, Instagram sau TikTok: profilul, fotografiile, datele din sectiunea „Despre”, datele continute in postarile publice si postarea cu care s-a inscris in concurs.

Datele despre contul de Facebook, Instagram si / sau TikTok vor fi vizibile Organizatorului si vor fi accesate exclusiv pentru validarea participarii la Concurs si  a identitatii, in temeiul interesul legitim al Organizatorului (art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR), insa vor fi colectate si stocate de catre Organizator numai informatiile care dovedesc indeplinirea conditiilor de participare.

Pentru a intelege ce date prelucram, temeiul, scopul si durata prelucrarii, precum si care sunt drepturile dvs cu privire la prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal, va rugam sa consultati Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila ca  Anexa 1 la prezentul Regulament.

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la data anuntarii castigatorului, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Parti si a carui aparitie il pune pe Organizator in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, fraude informatice de orice fel, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe contul de Facebook, Instagram si/sau TikTok NEI Divizia de Securitate existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CONCURSULUI

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea Concursului inaintea expirarii perioadei prevazute in Regulamentul prezent pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:

– au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea corespunzatoare a Concursului sau contul de Facebook, Instagram si/ sau TikTok al Organizatorului nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de vointa Organizatorului.

– intrarea in vigoare, in interiorul perioadei de derulare a Concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor/promotiilor de genul celui /celor desfasurat(e) de catre Organizator sau care stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul Concursului.

Intreruperea derularii Concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate mai sus. Orice intrerupere a Concursului va fi anuntata de Organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicare utilizate pentru Concurs.

Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

 

 

ANEXA 1

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONCURS: „NEI Divizia de Securitate premiaza doamnele in luna martie”

 

 

Prezenta Nota de informare este importanta pentru ca va explica detaliat ce date cu caracter personal prelucram, de ce avem nevoie de datele acestea si cum le folosim. Va rugam sa cititi cu atentie pentru a intelege ce drepturi aveti in legatura cu datele personale pe care noi le prelucram si ce actiuni aveti la indemana pentru exercitarea acestor drepturi.

 1. IDENTITATEA OPERATORULUI – CINE ITI PRELUCREAZA DATELE PERSONALE

Concursul este organizat si desfasurat de NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, strada Ghiozdanului nr.6A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6934/2013, Cod Unic de Inregistrare RO31718222, (denumita in continuare „Operatorul” sau „NEI Divizia de Securitate”).

NEI DIVIZIA DE SECURITATE  S.R.L. este operator de date cu caracter personal, adica este responsabila de prelucrarea datelor, indiferent ca le colecteaza direct de la participant sau din alte surse permise. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele participantilor. Nu vom transmite datele unor alte persoane decat cele indicate in prezenta Nota de informare si nu le vom folosi in alte scopuri decat pentru detaliile legate de acest concurs.

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CADRUL CONCURSULUI

Operatorul prelucreaza numai acele date cu caracter personal necesare pentru organizarea si desfasurarea Concursului, respectiv:

Nr. crt.Categorii de date pentru participantii ScopTemei legal
1Date de identificare din cartea de identitate (numele si prenumele, varsta, domiciliul, CNP)Pentru corelarea contului de Facebook, Instagram si/ sau TikTok cu persoana fizica ce a castigat premiul, validarea inscrierii si a castigatorului.Art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD nr. 679/2016, regulamentul fiind un contract incheiat cu persoana participanta la concurs.
2Datele contului Facebook, Instagram si/ sau TikTok (profilul, fotografiile, datele din sectiunea „Despre”, datele continute in postarile publice) si date care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizataPentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concursul cu premiiArt. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD nr. 679/2016, regulamentul fiind un contract incheiat cu persoana participanta la concurs.
4Fotografia/imagineaPentru extragerea castigatorului, aceasta fiind atasata contului de Facebook, Instagram si/ sau TikTokArt. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD nr. 679/2016, regulamentul fiind un contract incheiat cu persoana participanta la concurs.
5 Date de identificare din cartea de identitate (numele si prenumele, domiciliul, CNP)Pentru plata impozitelor datorate pentru valoarea premiului.Art. 6, alin. (1), lit. c) din RGPD nr. 679/2016, pentru indeplinirea unei obligatii legale.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram vor fi furnizate de participanti cu prilejul inscrierii la Concurs sau sunt vizibile pentru noi pe contul de Facebook, Instagram si/ sau TikTok cu ocazia inscrierii, validarii participarii si acordarii premiului.

Informam toti participantii ca este posibil ca detinatorii platformelor Facebook, Instagram si/ sau TikTok sa aiba acces la datele cu caracter personal pe care le furnizeaza, fara controlul nostru. Recomandam participantilor sa citeasca si Politica de confidentialitate proprie fiecarei platforme inainte de a ne furniza date cu caracter personal.

Daca nu va doriti ca Operatorul sa prelucreze datele cu caracter personal in aceste scopuri, va rugam sa nu va inscrieti in concurs si sa nu transmiteti catre noi solicitari, date si/sau documente care contin date cu caracter personal. In absenta prelucrarii datelor cu caracter personal, nu va veti putea inscrie pentru participarea la concursul organizat de noi.

De asemenea, chiar daca nu va inscrieti in concurs, insa transmiteti Operatorului solicitari sau intrebari cu privire la concurs, datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv pentru a raspunde solicitarilor si intrebarilor adresate.

III. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal mentionate la punctul II pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere in concurs, asa cum sunt ele prevazute in Regulament, pentru validarea inscrierii, precum si pentru desemnarea castigatorului si atribuirea premiului.

Nu vom contacta in mod direct participantii prin intermediul mesajelor private Facebook, Instagram si/ sau TikTok, cu exceptia participantilor  declarati castigatori si numai pentru a anunta castigarea premiului si pentru a transmite urmatorii pasi necesari pentru a intra in posesia premiului. Vom contacta prin e-mail castigatorul pentru a-i confirma identitatea.

Concret, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la concurs in urmatoarele scopuri:

 1. Inscrierea si validarea inscrierii in concurs;
 2. Desemnarea si validarea castigatorului;
 3. Atribuirea premiului (inclusiv furnizarea informatiilor necesare pentru livrarea premiului, completarea si semnarea procesului-verbal de predare-primire);
 4. Respectarea si executarea Regulamentului oficial al concursului;
 5. Asigurarea unei comunicari eficiente cu Operatorul, prin oferirea unui raspuns la intrebarile si solicitarile referitoare la concurs, daca este cazul;
 6. Indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului; dovada acordarii premiului catre organele fiscale de control;
 7. Arhivarea documentelor concursului;
 8. Solutionarea oricaror solicitari/sesizari/plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea concursului, respectiv cu acordarea premiului;
 9. Constatarea sau apararea unor drepturi si interese in fata instantelor de judecata sau in fata unor institutii/autoritati competente sa desfasoare proceduri judiciare sau administrative;
 10. Indeplinirea oricaror obligatii legale impuse Operatorului.

Totodata, informam participantii ca desemnarea castigatorului se va realiza prin aportul unei comisii la care participa si consultanti externi pentru marketing care au calitatea de destinatari ai datelor si cu care am semnat acorduri specifice de confidentialitate.

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal se supune si politicilor Facebook, Instagram si/ sau TikTok, pentru datele publicate voluntar pe aceste retele sociale, chiar daca acestea se afla pe contul organizatorului concursului, Operatorul.

Operatorul pastreaza datele personale atat timp cat este necesar indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, respectiv respectarea si executarea Regulamentului Oficial al concursului.

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din bazele de date ale Organizatorului dupa implinirea unui termen de 3 (trei ani) de la finalizarea Concursului, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale ori a unor interese legitime ale Operatorului sunt necesare durate mai mari de pastrare. In aceste din urma situatii, daca este cazul, dupa implinirea duratei necesare conform scopurilor mentionate, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din evidenta Operatorului si/sau vor fi luate masuri pentru anonimizarea acestora, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila.

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator sunt stocate de catre Operator pentru o perioada egala cu termenele prevazute de legislatia aplicabila, precum:

 1. intocmirea si pastrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia evidentele contabile au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;
 2. revendicarea sau apararea unor drepturi – se va lua in considerare termenul general de prescriptie de 3 ani, prevazut de Codul civil.
 1. MODALITATEA DE PRELUCRARE. CUI DEZVALUIM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul va colecta si prelucra datele tale numai in scopurile si modalitatile declarate.

Operatorul nu va transfera catre terti datele personale colectate si stocate in baza de date, cu exceptia partenerilor nostri (furnizori de servicii, inclusiv servicii de curierat rapid, furnizori de sisteme IT, parteneri, contabili, avocati, auditori, experti, consultanti marketing, etc), cu care am incheiat contracte in acest sens si care se obliga sa indeplineasca aceleasi cerinte cu privire la confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal si sa le prelucreze exclusiv in scopurile determinate de organizatia noastra. In aceste conditii, datele vor fi dezvaluite numai in masura in care o asemenea dezvaluire este necesara.

De asemenea, vom putea dezvalui datele unor terte parti in urmatoarele situatii:

 • daca avem consimtamantul pentru o astfel de dezvaluire;
 • catre organele statului, in situatia in care exista o cerere expres transmisa din partea acestora si legea o impune ori daca exista in sarcina noastra obligatii impuse de lege cu privire la securitatea nationala, prevenirea sau combaterea unei activitati ilegale;
 • catre persoanele care actioneaza legal in numele tau, daca aceasta calitate este dovedita;
 • ori daca dezvaluirea este necesara pentru protejarea bunurilor, drepturilor si persoanelor ori pentru a raspunde si a ne apara impotriva unei reclamatii.

Datele prelucrate de noi sunt stocate pe servere aflate in Romania si arhivate fizic la sediul Operatorului. Nu transferam datele catre persoane dintr-o tara terta (din afara Spatiului Economic European – SEE).

 

VII. DREPTURILE TALE

 

Dreptul de a fi informat Prezentul document furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti in conformitate cu legislatia aplicabila. De asemenea, aveti dreptul de a ne solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care Operatorul le detine ori sa ne solicitati informatii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor.
Dreptul de acces la date Ne puteti solicita confirmarea ca datele sunt prelucrate de noi si puteti solicita informatii privind modalitatea in care aceste date sunt gestionate. O astfel de cerere se adreseaza Operatorului, iar raspunsul este furnizat in termen de 30 de zile de la data cererii, in  mod gratuit (cu exceptia cazului in care cererile au caracter repetitiv ori sunt nefondate sau excesive). Acest termen se poate prelungi cu doua luni in cazul in care cererea este complexa. In acest caz, veti fi informat in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii cu privire la necesitatea si motivele extinderii termenului de raspuns.
Dreptul de rectificare Ne puteti solicita rectificarea sau completarea datelor inexacte. Vom raspunde in termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii. Acest termen se poate prelungi cu inca doua luni in cazul in care cererea este complexa. In acest caz, veti fi informat in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii cu privire la necesitatea si motivele extinderii termenului de raspuns. Vom transmite modificarile oricaror parteneri care trebuie sa le schimbe si va vom informa ca acest lucru a fost facut.
Dreptul la stergerea datelor Ne puteti solicita oricand stergerea datelor cu caracter personal, dar doar daca nu exista alte obligatii de pastrare. Totusi, va rugam sa aveti in vedere ca pot exista si alte situatii in care datele nu vor putea fi sterse (spre exemplu, daca datele tale sunt prelucrate pentru indeplinirea unor obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in justitie). Unde este posibil, Operatorul va respecta dreptul persoanei si va sterge datele fara intarzieri nejustificate.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii Puteti alege sa pastram datele, dar sa ne solicitati sa oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci cand doriti, spre exemplu, pentru verificarea corectitudinii datelor sau scopul procesarii acestora.
Dreptul la portabilitatea datelor Datele se afla inregistrate atat in format fizic cat si electronic, in baze de date prelucrate manual. Aveti dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fara opozitie din partea noastra. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informatiile intr-un format portabil/structurat, utilizat in mod curent.
Dreptul de opozitie Aveti dreptul de a va opune oricand prelucrarii datelor cu caracter personal si ne puteti solicita sa nu le mai prelucram.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri

 

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere

 

 

 

 

 

Dreptul de retragere a  consimtamantul

Nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, nu vom crea profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru participanti.

Daca nu sunteti multumit de raspunsul primit la solicitarea adresata ori daca apreciati ca va sunt incalcate drepturile, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1.

In alte circumstante, cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, iar noi vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

   

Ne puteti contacta oricand pentru exercitarea acestor drepturi, prin urmatoarele modalitati:

 • transmiterea unui e-mail catre responsabilul cu protectia datelor, la adresa: office@neisecuritate.ro
 • transmiterea unei cereri scrise, semnata, la adresa postala: Soseaua Nordului, nr. 24 – 26, sector 1, Bucuresti, cu mentiunea „NEI Divizia de Securitate – DPO”.

Este posibil ca in unele cazuri sa nu va putem identifica intrucat nu ati furnizat suficiente date in solicitare. In astfel de cazuri, va vom solicita informatii suplimentare care sa permita identificarea solicitantului. Daca nu ne furnizati aceste informatii, nu suntem obligati sa va raspundem.

Daca sunteti nemultumit cu privire la raspunsul oferit de Operator la solicitarea adresata, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a va adresa instantelor de judecata.

VIII. MASURI DE SECURITATE

Operatorul se angajeaza sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. In acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai la locul in care sunt gestionate.

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia altor cazuri permise de lege, si numai pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor stabilite, cu exceptia situatiei in care in sarcina Operatorului exista o obligatie legala de a pastra datele pentru o perioada mai lunga.

Operatorul se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea datelor cu caracter personal intr-o maniera exacta, completata si actualizata, pentru a indeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de interventie si de opozitie. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenta curenta. Vom proceda la verificari periodice asupra datelor cu caracter personal detinute de organizatia noastra, iar cele care nu mai servesc realizarii scopurilor sau indeplinirii unor obligatii legale vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

 

 1. MODIFICAREA NOTEI DE INFORMARE

Prezenta Nota de informare poate fi supusa modificarilor in orice moment de catre organizatia noastra. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevazuta de cea mai noua versiune a prezentei Note de informare, care va fi pusa la dispozitie pe website. Ne rezervam dreptul de a va transmite actualizari referitoare la aceasta nota de informare. Nu va vom transmite alte tipuri de informatii.