ID proiect 155068

Proiect “ Sprijin integrat pentru tinerii Neet’s din regiunea Sud Est”

In cadrul proiectului ”Sprijin integrat pentru tinerii Neet’s din regiunea Sud Est” – ID proiect 155068, implementat de NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL in calitate de Lider si de BEST WAY ADVISORY SRL in calitate de Partener, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri; Operatiunea: Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” , se anunță organizarea Concursului de planuri de afaceri pentru selectarea a 25 planuri de afaceri ce vor fi finanțate prin schema de minimis cu o sumă de maximum 25.000 euro ( 123.200 lei), pentru înființarea a 25 întreprinderi în SUD EST.

Conținutul dosarului de concurs, forma în care acesta se depune/transmite trebuie să respecte întru totul prevederile din:

Procedura de selectare a planurilor de afaceri pentru Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “Sprijin integrat pentru tinerii Neet’s din regiunea Sud Est” – ID proiect 155068, schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – document publicat pe site-ul  Liderului de proiect – NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL.

În conformitate cu același document, va avea loc procesul de selecție a planurilor de afaceri care vor fi finanțate.

Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 19.12.2022, ora 08.00 și până la data de 21.12.2022, ora 12.00, într-una din următoarele modalități:

  • Fizic la una din adresele: Str. Ghiozdanului nr. 6A, Bucureşti, cod poştal -, România
  • Prin servicii poștale/curierat cu confirmare de primire la adresa: Str. Ghiozdanului nr. 6A, Bucureşti, România

Rezultatele concursului de planuri de afaceri se vor publica pe site-ul: www.neisecuritate.ro

 și vor fi comunicate individual, telefonic sau prin mijloace electronice, fiecărui participant.

CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI:

ETAPĂ

PERIOADĂ

  • Depunerea dosarelor de concurs

19.12.2022 ora 08:00- 21.12.2022 ora 12:00

  • Evaluarea administrativă/ Evaluare tehnico-financiară

21.12.2022 – 22.12.2022,

ora 15.00

  • Afișare rezultate preliminare etapă evaluare tehnico-administrativă

22.12.2022

  • Înregistrare  si solutionare contestații evaluare

22.12.2022 – 23.12.2022,

  • Afișare rezultate finale

23.12.2022

  • Semnare contracte subvenție

27.12.2022 -31.12.2022

  1.  

Utile:

1. Anunt concurs

2.Procedura-selectare-plan-de-afaceri-decembrie 2022

Anexa-6-Grila-EA

Anexa-7-Grila-ETF

Anexa-9-Contestatie

Anexa-11-Contract-subventie

Anexa- 5_Model_Plan-de-afaceri_ID155068

Anexa-1-Cerere-inscriere

Anexa-2-Declaratie-AE

Anexa-3-Declaratie-dubla-finantare

Anexa-4-Declaratie-conflict-interese

Anexa-10-Declaratie-eligibilitate

OPIS

Schema minimic- – Viitor pt tineri neets I

Comunicare rezultate finale