ID Proiect 155059

Proiect “Sprijin integrat pentru tinerii NEET’s din regiunea Sud-Muntenia”

NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL  si WAY FOR PROJECT S.R.L in calitate de administrator ai fondului de minimis, anunta lansarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului ”Sprijin integrat pentru tinerii NEET’s din regiunea Sud-Muntenia” – ID proiect 155059, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri; Operatiunea: Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” .

Concursul de planuri de afaceri se va desfasura in periaoda 19 – 31 decembrie 2022 si consta in selectarea a 23 de planuri de afaceri ce ulterior vor fi finanțate prin schema de minimis cu o sumă de maximum 25.000 euro  ( 123.000 lei) fiecare.

Conținutul dosarului de concurs, trebuie să respecte întru totul prevederile din:

METODOLOGIE DE SELECTIE SI EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI

Sprijin integrat pentru tinerii NEET’s din regiunea Sud-Muntenia” – ID proiect 155059, schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” ,  document publicat pe site-ul  Liderului de proiect – NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL.

Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 19.12.2022, ora 08.00 și până la data de 21.12.2022, ora 12.00, într-una din următoarele modalități:

  • Fizic la una din adresele: Str. Ghiozdanului nr. 6A, Bucureşti, cod poştal -, România
  • Prin servicii poștale/curierat cu confirmare de primire la adresa: Str. Ghiozdanului nr. 6A, Bucureşti, România

Rezultatele concursului de planuri de afaceri se vor publica pe site-ul: www.neisecuritate.ro

 și vor fi comunicate individual, telefonic sau prin mijloace electronice, fiecărui participant.

Etapele în vederea susținerii concursului de planuri de afaceri:

Nr.

Crt.

Etape

Perioada depunere

1.

Înscrierea candidaților pentru selecția planurilor

de afaceri

19.12.2022 – 21.12.2022, ora 12.00

2.

Evaluare tehnica si administrativa

21.12.2022        22.12.2022, ora 15.00

3.

Afișarea rezultatelor procesului de evaluare

22.12.2022

4.

Contestații – depunere si solutionare

22.12.2022 – 23.12.2022, ora 16.00

5.

Afișarea rezultatelor finale – planuri afaceri castigatoare

23.12.2022

6.

Semnarea contactelor de subventie

27.12.2022 – 31.12.2022

Anexe

Anexa 1 – Cerere înscriere la Concursul de planuri de afaceri

Anexa 2 – Declarație de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri

Anexa3– Declarațiepeproprieraspundereprivindevitareadubleifinantari

Anexa 4 – Declarație de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor personale

Anexa 5 – Declarație pe proprie raspundere privind conflictul de interes

Anexa 6 – Declarație de angajament

Anexa 7 – Grila de verificare a eligibilitatii si conformitatii

Anexa 8 – Grila de evaluare tehnico-financiara

Anexa 9 – Model contestatie

Anexa 10 – Planul de afaceri (model)

Anexa 12 – Schema de minimis

Comunicare rezultate preliminare

Comunicare rezultate finale

Publicat la data de: 16.12.2022